Axplock kommunstyrelsen 11 oktober

Publicerad den 13 oktober 2016 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober beslutade man bl a att ändra delegationen av kommunstyrelsens beslutanderätt, fr o m den 1 november 2016 som samtidigt ersätter den nuvarande.

Redovisning av detaljplaneprocessen

På kommunstyrelsens sammanträde redovisade miljö- och byggchefen uppdraget av detaljplaneprocessen som bl a bestod i att beskriva planprocessen enligt plan -och bygglagen. Ta fram förslag till ökande av effektiviteten utan att försämra rättssäkerheten samt redovisa effekterna av förslaget till ökande av effektiviteten utifrån det demokratiska perspektivet.

Krisledningsplan för Timrå kommun

Kommunstyrelsens ledamöter beslutade att godkänna ny krisledningsplan för Timrå kommun och upphäva nuvarande plan.

Kommunal skattesats för år 2017

Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå kommunfullmäktige att fastställa den kommunala skattesatsen till 22:64 kronor per skattekrona.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 oktober 2016