Axplock kommunstyrelsen

Publicerad den 16 oktober 2017 Domar klubba 1.jpg

På kommunstyrelsen den 10 oktober beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av axplock av sammanträdet

Länsstrategi Västernorrland 2017-2020 - Arbetet mot mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer

Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande avseende den reviderade länsstrategin för arbete mot mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer 2017-2020. Yttrandet avser övergripande synpunkter på innehåll och utformning. Länsstrategin har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter från den regionala samverkansgruppen.

Kommunstyrelsen beslutade därmed att avge yttrande till länsstyrelsen enligt kommunledningskontorets förslag.Uppdra till kommunchefen att utse en arbetsgrupp med representanter från kommunledning, socialtjänst, barn och utbildning samt kultur och teknik med uppdrag att hitta samverkansformer för det lokala arbetet med strategin.

Servicedeklaration Näringslivskontoret

Timrå kommun har satt som mål att vara top-10 på service till företag. Näringslivskontoret har arbetat fram en servicedeklaration för sin verksamhet. För att enklare synliggöra allt som lovas av Timrå kommuns förvaltningar och enheter så vill Näringslivskontoret sammanfatta alla servicedeklarationen från samtliga förvaltningar på ett lättläst och tillgängligt sätt för företag och medborgare. Detta kommer bidra till att tydliggöra det Timrå kommun lovar, medvetandegöra vikten av dessa för medarbetare och stärka arbetet med servicedeklarationerna.
Kommunstyrelsen beslutade utifrån detta att anta servicedeklarationen.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 oktober 2017