Axplock kommunfullmäktiges sammanträde 24 september

Publicerad den 27 september 2018 Domar klubba 1.jpg

På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september deltog de nuvarande kommunfullmäktigeledamöterna för sista gången denna mandatperiod. De avgående ledamöterna/ersättarna avtackades med en blomstercheck.
Det nya kommunfullmäkige tillträder den 15 oktober.

Nytt äldreomsorgscenter i Timrå kommun

Socialnämnden har ställt sig positiv till att planera för och bygga ett nytt äldrecentrum i kommunen. Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade att uppdra till socialnämnden att fortsätta processen för byggandet av ett nytt Äldreomsorgscenter (ÄOC) samt att uppdra till socialnämnden att avveckla mindre effektiva boenden när det nya centret är klart.

Politiska partiernas redovisning och granskning av partistöd 2017

Enligt regler för kommunalt partistöd i Timrå kommun gäller följande: En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 9 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Kommunfullmätige beslutade att godkänna redovisningar och granskningsintyg av hur partistödet har använts för samtliga partier samt att alla partier, enligt representeration i kommunfullmäktige, beviljas partistöd för år 2019.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 september 2018