Axplock kommunfullmäktige 31 oktober

Publicerad den 2 november 2016 Domar klubba 1.jpg

På kommunfullmäktiges oktobersammanträde beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av axplock av sammanträdet

Kommunal skattesats för år 2017

Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade att fastställa den kommunala skattesatsen för Timrå kommun till 22:64 kronor per skattekrona.

Krisledningsplan för Timrå kommun, ändring

Ledamöterna beslutade även att godkänna ny Krisledningsplan för Timrå kommun och samtidigt upphäva nu gällande dokument.

Här kan du läsa protokollet i sin helhet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 november 2016