Axplock kommunfullmäktige 29 mars

Publicerad den 1 april 2016 Domar klubba 1.jpg

Kommunfullmäktige beslutade om några ärenden den 29 mars

 

Kompletteringsbudget 2016

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna kompletteringsbudget avseende investeringsbudget för 2016 samt att ombudgetering av kostnader för kollektivtrafikhandläggning och landsbygdsutveckling godkänns.

Investeringsnivå 2016 Midlanda Fastighet AB och Midlanda Flygplats AB

Kommunfullmäktige besluta att investeringsnivån för Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB fastställs till 19,6 mnkr för 2016.

Kultur- och tekniknämnden - Revidering av normer för föreningsbidrag

Kommunfullmäktige beslutade även att anta reviderade normer för föreningsbidrag samt att upphäva Normer för bidrag för studieförbund och bidragsnormer kultur- och teknikförvaltningen fr o m den 1 april 2016.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 augusti 2017