Axplock kommunfullmäktige 29 februari

Publicerad den 3 mars 2016 Domar klubba 1.jpg

Kommunfullmäktige tog några beslut vid årets första sammanträde den 29 februari. Nedan kan du ta del av axplock från mötet

Utökad checkkredit för Timrå Vatten AB

Kommunfullmäktige beslutade bevilja Timrå Vatten AB en utökning av checkkredit från 10 mnkr till 15 mnkr på internkonto inom koncernkonto.

Borgensåtaganden gentemot byfiberföreningar

Ledamöterna beviljade också kommunal borgen till byfiberföreningar i Timrå kommun för utbyggnad av bredband.

Styrningsregler för Timrå kommun

Kommunfullmäktige fastställde även styrningsregler för Timrå kommun, att gälla fr o m 1 mars 2016 samt att upphäva styrningsregler för Timrå kommun beslutade av kommunfullmäktige 2012-04-23 § 52 , fr o m 1 mars 2016.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 mars 2016