Axplock kommunfullmäktige 27 mars

Publicerad den 30 mars 2017 Domar klubba 1.jpg

På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars beslutades om några ärenden. Nedan kan du ta del av axplock av sammanträdet.

Kompletteringsbudget 2017

Kommunens nämnder och förvaltningar har enligt Timrå kommuns styrningsregler lämnat in om kompletteringsbudget för år 2017. Kommunfullmäktige beslutade att bevilja kompletteringsbudget avseende investeringsbudget 2017 samt att ombudgetering av kapitalkostnader för cykelanordningar godkänns.

Ägaruppdrag för Medelpads Räddningstjänstförbund 2016-2019

Ägarrådet för Medelpads Räddningstjänstförbund har uppdragit till direktionen att ta fram ett ägaruppdrag för förbundet. Kommunfullmäktige beslutade att anta dokumentet Ägaruppdrag - Medelpads Räddningstjänstförbund 2016-2019. Ledamöterna villkorade med att beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Ånge och Sundsvalls kommun fattar beslut med motsvarande innebörd.

Här kan du ta del av hela protokollet

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 april 2017