Axplock kommunfullmäktige 27 maj

Publicerad den 3 juni 2019 Domar klubba 1.jpg

På kommunfullmäktiges sammanträde 25 maj beslutades om del ärenden. Nedan kan du ta del av axplock av sammanträdet.

Projekt Pandora - Inriktningsbeslut nya brandstationer i Timrå och Sundsvall

Medelpads räddningstjänst har på uppdrag av ägarkommunerna,
däribland Timrå, genomfört förstudier för att tillgodose att räddningstjänsten
har ändamålsenliga lokaler. Förstudierna har presenterats och direktionen
beslutat att gå vidare med förslag till ägarkommunerna att verkställa
produktionen av nya lokaler. Det sker i ett projekt som kallas Pandora och som
även syftar till att etablera en samverkansmodell med andra statliga
myndigheter samt möjliggöra för samnyttjande av lokalerna även för annan
kommunal verksamhet.

Här kan du ta del av alla beslut.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 juni 2019