Axplock kommunfullmäktige 27 februari

Publicerad den 2 mars 2017

På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari beslutades om en del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.

Taxor och avgifter för 2017 Medelpads Räddningstjänstförbund

Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade att godkänna förändring av Medelpads Räddningstjänstförbunds (MRF):s uppräkningsfaktor för taxor och avgifter från konsumentprisindex för kommunal verksamhet (PKV). Man fastställde även taxa för år 2017 som kommer att gälla från och med den 1 mars 2017.

Midlanda Fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB, aktieägartillskott och investeringsbelopp

Ledamöterna beviljade aktieägartillskott för år 2017 för Midlanda Fastigheter AB med 1 550 tkr, som motsvarar Timrå kommuns ägarandel av bolagets budgeterade underskott för 2017. Ledamöterna medgav även en investeringsnivå till totalt 13,7 mnkr för Midlanda fastigheter AB och Midlanda Flygplats AB.

Motion från Anita Hellstrand (C) och Niklas Edén (C) om närproducerad eller ekologisk mat

Kommunfullmäktige biföll motionen om att närproducerade livsmedel, vars ursprung följer svensk lagstiftning, ska vara krav vid lokal upphandling för Timrå kommun. Hänsyn ska tas till säsongsanpassade, lokalt odlade livsmedel, till exempel grönsaker och potatis, genom delad upphandling samt att livsmedelssäkerhet, till exempel spårbarhet och certifierade livsmedel, ska tas i beaktande vid upphandling.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 21 april 2017