Axplock kommunfullmäktige 25 september

Publicerad den 29 september 2017 Domar klubba 1.jpg

På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september beslutade ledamöterna om en del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet

Motion Timrå kommun måste ha en träbyggnadsstrategi

Kommunfullmäktigeledamoten Stefan Dalin (S) har i motion föreslagit kommunfullmäktige att besluta att kommunen ska ta fram och anta en träbyggnadsstrategi. I motionen framhålls vikten av att bygga hållbara samhällen och levnadsmiljöer och att en del i det är öka byggandet i trä. Detta då produktionen av hus och anläggningar i trä ger lägre utsläpp av koldioxid än motsvarande produktion med betongsbyggnadsteknik. Motionen sätter också frågan i ett regionalt utvecklingsperspektiv där skogen är en viktig resurs. Med ett ökat byggande i trä skulle det kunna innebära fler arbeten inom skogsnäringen och öka tillväxten i kommunen och regionen. För att möjliggöra denna utveckling vill Stefan Dalin (S) att kommunen tar fram en träbyggnadsstrategi som ska visa på hur kommunen aktivt ska arbeta för att öka sitt byggande i trä.

Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade därmed att bifall motionen att ta fram en träbyggnadsstrategi.

Här kan du ta del av hela protokollet

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 september 2017