Axplock kommunfullmäktige 25 mars

Publicerad den 28 mars 2019 Domar klubba 1.jpg

På kommunfullmäktiges sammanträde beslutades om ett fåtal ärenden.

Kompletteringsbudget 2019

Kommunens nämnder har enligt styrningsreglerna begärt kompletteringsbudget för 2019, främst p.g.a. att investeringsprojekt blivit förskjutna i tiden. Kommunledningskontoret bedömer att framställningar från Kultur- och tekniknämnd, Barn- och utbildningsnämnd samt samhällsenhet kan beviljas då de är i enlighet med kommunens styrningsregler.
Ledamöterna beslutar därmed att godkänna kompltteringsbudget för 2019.

Samordnad IT-organisation för Timrå kommun

Kommunen har för närvarande två IT-organisationer. Utredning har visat på att en samorganisering av IT förbättrar möjligheten till ledning och styrning inom IT-området, vilket ger bättre förutsättningar för att utveckla och skapa kommungemensamma lösningar och möta digitaliseringsbehov. Samordningen sker genom en omorganisation, där två medarbetare från Barn- och utbildningsförvaltningens IT-verksamhet flyttas till den centrala IT-organisationen på kommunledningskontoret.
Ledamöterna beslutar att genomföra samorganisering av IT-organisationerna.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 april 2019