Axplock kommunfullmäktige 23 april

Publicerad den 27 april 2018 Domar klubba 1.jpg

På kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april beslutade ledamöterna bl a om ett antal årsredovisningar. Man beslutade även om:

Förbundsordning, samarbetsavtal, reglemente för förbundsdirektionen, och reglemente för revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade att anta förslaget på 180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, anta förslaget på 180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, anta förslaget på 180220 Reglemente för förbundsdirektionen, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt att anta förslaget på 180220 Reglemente för revisorerna, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

Regler och riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Ledamöterna beslutade att godkänna revideringen av regler och riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Här kan du ta del av hela protokollet

 

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 22 maj 2018