Axplock kommunfullmäktige 13 juni

Publicerad den 17 juni 2016 Domar klubba 1.jpg

På kommunfullmäktiges sista sammanträde för sommaren fattades en del beslut. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.

Biblioteksplan 2012-2021

På sista samamnträdet för sommaren beslutade kommunfullmäktige att kommunen skulle anta en ny biblioteksplan 2016-2021 enligt kultur- och tekniknämndens förslag.

Biblioteksplanen sorteras in under kultur- och tekniknämndens verksamhetsområde på kommunfullmäktiges bemyndigande, fr o m nästkommande revidering av biblioteksplan. Arbetet ska ske i samarbete med barn- och utbildningsnämnden och i stort samförstånd med berörda interna och externa aktörer.

Nya föreskrifter och ny skötselplan för Åstöns naturreservat

Kommunfullmäktige beslutade också att anta ett nytt reservatsbeslut med uppdaterade föreskrifter och skötselplan för Åstöns naturreservat.

Årsredovisning med revisionsberättelse Medelpads Räddningstjänstförbund

Ledamöterna i kommunfullmäktige beslutade även att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Medelpad Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Här kan du ta del av hela protokollet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 17 juni 2016