Axplock kommunfullmäktige 11 juni

Publicerad den 19 juni 2018 Domar klubba 1.jpg

Kommunfullmäktige beslutade, vid sista sammanträdet innan sommaren, om en del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet. Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade bland annat att bevilja ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder i Timrå kommun.

Årsredovisning 2017 Timrå kommun

Kommunen har sammanställt årsredovisning för år 2017 för kommunkoncernen. Redovisningen ger en översiktlig information om verksamhet och ekonomi.

Kommunfullmäktiges ledamöter beslutade att fastställa årsredovisningen 2017 med bedömningen att kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning 2017.

Motion från Timråpartiet Fria arbetskläder i förskola och fritidshem för personalen

Timråpartiet har inkommit med motion gällande fria arbetskläder i förskola och fritidshem för den personal som arbetar inom de aktuella verksamheterna.

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen om fria arbetskläder i förskola och fritidshem för personalen.

Här kan du ta del av hela protokollet

Här kan du se hela mötet på webben

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 juni 2018