Axplock från socialnämnden i februari

Publicerad den 28 februari 2018 Domar klubba

Vid Socialnämndens sammanträde i februari godkände ledamöterna patientsäkerhetsberättelsen för 2017. Nämnden ställde sig bakom ett förslag om reducering av matkostnader på vård- och omsorgsboende. Nämnden ställde sig också bakom förvaltningens ansökan om statsbidrag till verksamhet med personliga ombud.

Patientsäkerhetsberättelse 2017

Ulrica Hedlund, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) redovisade patientsäkerhetsberättelsen och kunde bland annat berätta om att antalet avvikelser gällande vård och behandling samt fall under 2017 hade minskat. 

Reducering av matkostnader på vård- och omsorgsboende

Förslaget som nämnden ställde sig bakom innebär en möjlighet till reducerad matavgift för personer boende i vård- och omsorgsboende som väljer att vistas på annan plats. Tanken är att samma regelverk som hittills reglerat reducering av matkostnad vid sjukhusvistelse nu även omfattar vistelse på annan plats under minst ett dygn. 

Statsbidrag till verksamhet med personliga ombud för 2018

Verksamheten med personliga ombud är ett samarbete mellan Timrå och Härnösands kommuner.  Det övergripande syftet som personligt ombud är att möjliggöra för personer med psykisk funktionsnedsättning att i mesta möjliga mån återta kontrollen och makten över sitt liv och att verka för att komma ut i arbete. Den enskildes inflytande över vård, stöd samt rehabiliteringsinsatser är centrala. Förvaltningen söker årligen statsbidrag för att fortsatt bedriva verksamheten.

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 mars 2018