Axplock från socialnämnden i september

Publicerad den 24 september 2018 Klubba

Socialnämnden hade ett extra sammanträde den 10 september utifrån arbetet med Budget och Verksamhetsplan. Vid nämndens ordinarie sammanträde den 19 september fick nämnden information om arbetet med vuxna och missbruk och halvtidsutvärderingen av projektet Sju timmars arbetsplatsförlagd presenterades. Nämnden beslutade vid sammanträdet också i frågan om åtgärdsplan för att klara budget 2018.

Extra sammanträde

Socialnämnden beslutade vid extra sammanträdet att överlämna förslag till verksamhetsplan 2019-2021 och budget 2019 till budgetberedningen och föreslog samtidigt att ekonomiskt bistånd bildar eget budgetområde.

Arbetet med vuxna och missbruk

Nämnden besöktes av Christina Nilsson enhetschef inom individ- och familjeomsorgen (IFO) och Anna Axberg Svelander som berättade om sitt arbete med vuxna och missbruk.

Projekt sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid - halvtidsutvärdering

Ronny Rönnbäck verksamhetschef för IFO presenterade halvtidsutvärderingen av projektet. Hittills är projektet som innebär sju timmars arbetsförlagd arbetstid för alla socialsekreterare med myndighetsutövning genomgående positivt. Projektet följs också av FoU Västernorrland och en slutrapport kommer i kring årsskiftet då projektperioden avslutas.

Åtgärdsplan för att klara budget 2018

En enig nämnd beslutade godkänna åtgärdsplan och ekonomisk redovisning för att klara budget 2018 samt att genomföra rationaliseringar enligt planen. Vidare beslutades också att nämnden löpande ska få redovisning av åtgärdsförslag samt uppföljning av tidigare beslutade åtgärder.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 november 2018