Axplock från Socialnämnden i november

Publicerad den 29 november 2017 Domar klubba 4.jpg

Vid Socialnämndens sammanträde i november fick ledamöterna information om en förstudie av välfärdsteknik samt det kommande projektet gällande 7-timmars arbetsplatsförlagd arbetstid för socialsekreterare. Beslut togs om riktlinjer för parboende och medboende samt verksamhetsbidrag till föreningar.

Välfärdsteknik

Verksamhetsutvecklare Elin Berglund samt systemförvaltare Rose-Marie Dolk och Kai Pirttilä presenterade en förstudie av så kallad välfärdsteknik. Inom en nära framtid finns det möjlighet att införa till exempel nyckelfri hemtjänst samt boendelås, trygghetskamera och digitala medicinskåp

Projekt 7-timmars arbetsplatsförlagd arbetstid

Verksamhetschef Ronny Rönnbäck berättade att inom Individ- och familjeomsorgen genomförs under 2018 ett projekt för socialsekreterare med myndighetsutövning. Syftet är att att frigöra tid till kompetensutveckling och reflektion, skapa ett bättre arbetsklimat, behålla befintlig personal och vara en attraktiv arbetsplats. Läs mer i artikel på kommunens hemsida.

Riktlinjer för parboende och medboende

Socialnämnden antog Riktlinjer för parboende och medboende inom vård- och omsorgsboende. Riktlinjerna avser de fall när äldre som varaktigt sammanbott vill fortsätta bo tillsammans även när den enes behov kräver vårdboende.

Ansökningar om verksamhetsbidrag

Socialnämnden beslutade om verksamhetsbidrag till föreningar av social karaktär för år 2018. Ansökningar hade inkommit från 12 föreningar. Bidrag beviljades i samma nivå som föregående år.

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 november 2017