Axplock från socialnämnden i maj

Publicerad den 30 maj 2018 Domar klubba

Vid Socialnämndens sammanträde den 22 maj fick ledamöterna information om demensriktlinjer och specialistundersköterskor inom äldreomsorgen. Nämnden beslutade om revidering av beslutsattestanter samt delegationsordning, dessutom beviljades en ansökan om bidrag.

Information om specialistundersköterskor

Verksamhetschef Birgitta Andersson berättade om riktlinjer för demensvård samt hur Timrå arbetar med specialistundersköterskor. Ann-Sofie Lundgren och Harriet Ullmark berättade om sitt arbete inom vård- och omsorgsboenden.

Ansökan om bidrag

Ett av kommunens serviceboenden ansökte om bidrag ur fonden familjen Bünsows hjälpstiftelse till en konsertbesök för brukare och personal till Skule naturscen den 12 augusti. Socialnämnden beviljade ansökan.

Protokoll

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 30 maj 2018