Axplock från socialnämnden i juni

Publicerad den 27 juni 2018 Domar klubba

Vid socialnämndens sammanträde den 25 juni informerades nämnden om en brukarundersökning om mat i hemtjänsten, nämnden fastställde också ett antal nya riktlinjer. Eftermiddagen ägnades åt ett analysseminarium om ekonomi.

Brukarundersökning om mat i hemtjänsten
Under första veckan i maj genomfördes en undersökning av vad våra brukare som har matlåda tyckte om maten den dagen. Sammantaget är resultaten positiva och man kan dra slutsatsen att de flesta är nöjda med maten.

Riktlinjer
Tre nya riktlinjer fastställdes av nämnden vid sammanträdet, Riktlinjer för budget- och skuldrådgivning, Riktlinjer för dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningskostnad samt Riktlinjer vid missbruks- och beroendeproblem

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 juli 2018