Axplock från socialnämnden i december

Publicerad den 8 januari 2018 Klubba

Vid socialnämndens sammanträde i december fick ledamöterna information om brukarenkäten för dagcenter och om funktionen mottagning och stöd samt spelberoende. Budget och verksamhetsplan för 2018-2020 fastställdes. Beslut togs om ersättningsnivåer för försörjningsstöd med mera.

Brukarenkät dagcenter

Verksamhetschef Birgitta Andersson och enhetschef Monica Borg-Aspman informerade om en brukarenkät för daglig verksamhet LSS, om genomförandet och om resultatet. Läs mer i separat artikel om Brukarundersökningen.

Mottagning och stöd samt spelberoende

Enhetschef Cecilia Lindstein berättade om enheten Mottagning och stöd som hon är ansvarig för, om innehållet, ambitionsnivån, planen framåt och samverkan med andra professionella. Alkohol- och drogterapeut Björn Sundberg berättade om arbetet med spelberoende, som inte är någon stor grupp och som har många gemensamma nämnare med andra beroendeformer.

Budget och verksamhetsplan 2018-2020

Socialnämnden fastställde vid sammanträdet budget och verksamhetsplan för 2018-2020 enligt kommunfullmäktiges beslut. Nämnden beslutade också att verksamhets- och enhetschefer ska få ekonomirapporter redovisade mot budget.

Beslut om ersättningsnivåer 2018

Socialnämnden beslutade anta Riksnormen för försörjningsstöd även för år 2018. Läs mer om försörjningsstöd här. Även andra ersättningsnivåer i Timrå följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer.

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 januari 2018