Axplock från Socialnämnden den 21 november

Publicerad den 26 november 2018 Domar klubba 4.jpg

Vid socialnämndens sammanträde i november fick nämnden information om Brukarundersökningen inom boende LSS och socialtänstens arbete med Barn och familj. Det fattades också beslut om åtgärder för att klara budget 2018.

Brukarundersökning inom boende LSS

För femte gången har har länets kommuner genomfört en gemensam brukarundersökning bland personer som har boende enligt LSS. Kommunförbundet har sammanställt en rapport om detta och resultatet redovisas vid sammanträdet av verksamhetschef Linds Gyllenkvist samt enhetscheferna Elisabeth Juneblad och Moncia Borg Aspman.

Arbetet med barn och familj

Biträdande verksamhetschef Johan vikström deltar tillsammans med socialsekreterare Anders Fagerblom vid sammanträdet och berättar om arbetet med barn och familj i kommunen. Psykisk ohälsa bland barn och unga berördes liksom hur sammarbetet med Region Västernorrland ser ut. kring det.

Åtgärder för att klara budget 2018

Förvaltningschef Ingeborg Melin som fått i uppdrag av nämnden att återkommande rapportera om förvaltningens åtgärder för att klara budget redovisade handlingsplanen för november. Nämnden beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att verkställa åtgärder enligt handlingsplanen.

Protokoll

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 november 2018