Axplock från Socialnämnden 29 augusti

Publicerad den 4 september 2018 Klubba

Vid Socialnämndens sammanträde den 29 augusti fanns i ärendelistan bland annat information om det nu avslutade projektet Specialistundersköterskor inom vård- och omsorgsboenden. Budget och verksamhetsplan för kommande år diskuterades och en motion om hemtagningsteam besvarades.

Information om specialistundersköterskor

Verksamhetschef Birgitta Andersson, som tidigare berättat om projektets inriktning, presenterade utvärderingen av det nu avslutade projektet gällande Specialistundersköterskor inom vård- och omsorgsboenden.

Budget och verksamhetsplan

Ett första förslag till Budget och verksamhetsplan 2019-2021 presenterades av förvaltningschefen. Förvaltningsekonom deltog för frågor. Efter beslut att hålla ett extra sammanträde den 10 september för att färdigställa nämndens plan ägnades eftermiddagen åt genomgång av vilka volymer verksamheten beräknas hantera kommande år.

Svar på motion om Hemtagningsteam

Henrik Sendelbach (KD) har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att införa hemtagningsteam i Timrå, som en trygg övergång från sjukhusvistelse. Socialnämnden antog ett yttrande från förvaltningen som förklarar att kommunen redan arbetar i team gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Protokoll

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 november 2018