Axplock från socialnämnden 27 april

Publicerad den 7 maj 2018 Klubba

Vid Socialnämndens sammanträde i april fick ledamöterna bland annat information om Arbetsmarknadstorget och sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid för socialsekreterare

Arbetsmarknadstorget

Enhetschef Anneli Mackin och företagskoordinator Veronica Åström informerade om arbetsmarknadstorgets arbete i kommunen.

Sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid

Enhetschef Cecilia Lindstein informerade om projektet sju timmar arbetsplatsförlagd arbetstid. Projektet har pågått sedan årsskiftet och omfattar socialsekreterare med myndighetsutövning inom Individ- och familjeomsorgen. Kommunförbundet Västernorrland utvärderar projektet som sträcker sig över hela 2018.

Beslut

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 maj 2018