Axplock från socialnämnden 26 oktober

Publicerad den 7 november 2018 Klubba

Vid sammanträde den 26 oktober fick Socialnämnden information om årets handledare och dataskyddsförordningen. Beslut togs bland annat om åtgärder för att klara budgeten, hyresavtal för LSS-boende samt förslag om taxa för hemsjukvård. Socialnämnden har också fått i uppdrag att överlämna verksamhetsbidrag av social karaktär till Kultur- och tekniknämnden.

Årets handledare i Timrå kommun

Emma Salomonsson inom Vivsta hemtjänstgrupp valdes till årets handledare inom kommunen av Vård- och Omsorgscollege. Emma gratulerades med en blomsterbukett av nämnden, tillsammans med enhetschef Johannes Löfquist.

Åtgärder för att klara budget 2018

Förvaltningschefen rapporterar återkommande om åtgärder och resultat för att klara årets budget. Vid detta sammanträde togs bland annat beslut om att ej tillsätta vakanser inom ledning.

Hyresavtal för LSS-boende

Kommunens ekonomichef har förhandlat fram ett hyresavtal för LSS-boendet Framnäsgården. Socialnämnden beslutade uppdra till firmatecknare att skriva avtal.

Taxa för hemsjukvård

Från 2014 överfördes hemsjukvården till kommunal regi från regionen. Handläggningsenheten har i en utredning förslag om taxa gällande avgifter för hemsjukvård. Socialnämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för hemsjukvård.

Flytt av verksamhetsbidrag

Kommunfullmäktige har beslutat föra över samtliga föreningsbidrag till Kultur- och tekniknämnden. Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att överlämna detta. Läs mer i separat artikel om verksamhetsbidrag till föreningar av social karaktär.

Protokoll

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 november 2018