Axplock från socialnämnden 24 januari

Publicerad den 6 februari 2018 Domar klubba 1.jpg

Vid socialnämndens sammanträde i januari fick ledamöterna information om arbetet med barn och unga samt om arbetet med bokslut och budget. Beslut togs om nytt Äldreomsorgscenter samt nya avgifter för matleveranser.

Nytt Äldreomsorgscenter

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om ett nytt Äldreomsorgscenter. Socialnämnden har tidigare ställt sig positiv till att planera för ett nytt äldrecentrum i kommunen. Förvaltningen har nu tagit fram en rapport som visar effekter och konsekvenser av detta.

Nya avgifter för matleveranser 

Socialnämnden beslutade om en höjning per matlåda inom hemtjänsten från 59 till 60 kronor. Avgiften för mat inom vård- och omsorgsboende höjs från 115 till 118 kronor per dygn. Avgifterna baseras på pris från leverantör samt kostnad för leverans och ses över årligen.

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 februari 2018