Axplock från socialnämden 23 oktober

Publicerad den 28 oktober 2019 Domar klubba 1.jpg

Vid socialnämndens sammanträde i oktober fick nämnden information om TUFF ett pilotprojekt riktat till äldre samt information om Samordningsförbundet . Socialnämnden beslutade om förvaltningens yttrande över en motion avseende biståndsbedömt trygghetsboende för äldre.

Information om TUFF

Enhetschef Jessica Rosdahl deltog vid sammanträdet och informerade om TUFF  som står för Träning, Utbildning, Fallförebyggande och är ett samarbete mellan Timrå kommun och Räddningstjänsten i Medelpad. Syftet med TUFF:s pilotgrupp var att erbjuda personer som bor i Timrå kommun i ordinärt boende möjlighet till utbildning och träning för att förebygga fallolyckor.

Information om Samordningsförbundet

Ulrika Sahlin verkställande tjänsteman på Samordningsförbundet Timrå - Härnösand inforrmerade om verksamheten. Samordningsförbundet arbetar med finansiell samordning inom Rehabiliteringsområdet.

Motion om biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

Gudrun Molander (L) har lämnat in en motion, förvaltningen har yttrat sig över motionen. Socialnämnden fastställde vid sammnträdet yttrandet. Biträdande verksamhetschef inom Stöd, vård och omsorg Linda Gyllenqvist deltog vid sammanträdet och redogjorde för yttrandet.

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 oktober 2019