Axplock från socialnämnden 23 januari

Publicerad den 29 januari 2019 Klubba

Vid socialnämndens sammanträde i januari som förutom att det var det första för året också var det första den här mandatperioden med flera nya ledamöter och ersättare på plats. Vid sammanträdet som till huvuddelen bestod av olika valärenden valdes bland annat ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott samt ordförande och vice ordförande till detsamma.

Socialnämndens arbetsutskott

Till ledamöter i socialnämndens arbetsutskott valdes Maritza Villanueva Contreras (V), Lars Kempe (S) och Megan Sandberg (L). Till ersättare valdes Elisabeth Svahn (S) och Gudrun Molander (L).

Till ordförande i socialnämndens arbetsutskott valdes  Maritza Villanueva Contreras (V), och till vice ordförande Lars Kempe (S).

Protokoll

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 januari 2019