Axplock från Socialnämnden 22 februari

Publicerad den 28 februari 2017 Domar klubba 1.jpg

Vid Socialnämndens sammanträde den 22 februari beslutade man bland annat om:

Snickerilokal på Hagalid

Snickeriokalen inom Hagalids vård- och omsorgsboende används inte längre av boende utan av utomstående pensionärsföreningar och studieförbund. Socialnämnden beslutade att ansvaret för lokal och utrustning läggs över på dem som nyttjar snickeriet. På sikt planeras verksamheten flyttas ut från boendet.

Tillsynsplan för alkoholservering

Socialnämnden antog årets plan för tillsyn av de serveringsställen som har tillstånd för alkoholservering. Tillsynen kan omfatta kontroll av olika uppgifter, utbildningsinsatser samt kontrollbesök vid serveringsställen. Även tillsyn av försäljningsställen för folköl ingår.

Familjen Bünsows hjälpstiftelse

En revidering av reglerna för utdelning från stiftelsen antogs av socialnämnden så att ansökningar kan lämnas in och behandlas löpande under året. Bidrag kan ges till särskilda aktiviteter för boende inom kommunens boendeformer eller till handikapporganisationer. Läs mer om familjen Bünsows hjälpstiftelse här.

Alla beslut finns att läsa i sin helhet här.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 mars 2017