Axplock från socialnämnden 21 mars

Publicerad den 4 april 2018 Klubba

Vid Socialnämndens sammanträde i mars fick ledamöterna bland annat information om införandet av mobil hemtjänst med nyckelfria lås samt verksamheten personligt ombud.

Mobil omsorg med nyckelfria lås

Biträdande verksamhetschef Linda Gyllenqvist samt enhetschef (inom hemtjänsten) Marie Backlund berättade om det planerade införandet av mobil omsorg med nyckelfria lås. Information har lämnats även till dem som idag har hemtjänst eller larm samt bostadsrättsföreningar. Läs mer på hemsida om Nyckelfri hemtjänst.

Personligt ombud

Verksamheten Personligt ombud riktar sig till personer med psykisk ohälsa och är frivillig samt kostnadsfri. Timrå har två ombud som delas med Härnösands kommun. Anne-Louise Bäckström och Leif Sundell berättade om sitt arbete.

Beslut

Socialnämnden fattade beslut om högsta godtagbara hyror för 2018, svar på revisionsrapport gällande systematiskt arbetsmiljöarbete samt reviderad dokumenthanteringsplan.

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 april 2018