Axplock från socialnämnden

Publicerad den 23 oktober 2017

Vid Socialnämndens sammanträde i oktober presenterades årets handledare i Timrå kommun.

Årets handledare

Ulrika Bäckström, årets handledare inom Vård- och omsorgscollege Timrå kommun deltog och uppmärksammades vid sammanträdet. Ulrika är också utnämnd till årets handledare för södra Norrland och deltar därmed vid rikskonferensen i Stockholm den 29 november med chans till den nationella utmärkelsen.

Riktlinjer för biståndsprövning

Socialnämnden antog de reviderade riktlinjerna för biståndsprövning med utgångspunkt från Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 17 november 2017