Axplock från socialnämnden 20 november

Publicerad den 25 november 2019 Klubba

Vid socialnämndens sammanträde i november fick nämnden ta del av Länsstyrelsens utbildning om social hållbarhet samt information om analys av försörjningsstöd. Socialnämnden beslutade avtal med brottsofferjouren och valde ledamöter till det kommande Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet.

Analys av försörjningsstöd

Verksamhetschef Johan Vikström presenterade en analys som gjorts av utbetalningar inom enheten försörjningsstöd. Granskningen har inte anmärkt på några felaktiga eller dubbla utbetalningar.

Länsstyrelsens utbildning i social hållbarhet

Länsstyrelsens enhet för Social hållbarhet har erbjudit en utbildning om sin roll och hur det regionala arbetet ser ut. Emma Wik samt Sara Brundin från länsstyrelsen Västernorrland informerade socialnämnden.

Val till Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet

Enligt arbetsordning fastställd av Kommunfullmäktige den 28 oktober ska Socialnämnden utse vice ordförande samt ersättare till det nya kommunala tilgänglighets- och pensionärsrådet. Socialnämnden valde Maritza Villanueva Contreras (V) till vice ordförande samt Elisabeth Dahlin Westberg (M) till ersättare. 

Avtal med Brottsofferjouren

Socialnämnden ställde sig bakom förslag att teckna avtal med Brottsofferjouren.

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 november 2019