Axplock från socialnämnden 20 mars

Publicerad den 28 mars 2019 Klubba

Vid socialnämndens sammanträde i mars fick nämnden information om verksamhetsområdet stöd, vård och omsorg och verksamhetsplan för Individ-och familjeomsorgen. Nämnden ställde sig också bakom förvaltningens ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud.

Information om verksamhetsområdet stöd, vård och omsorg.

Verksamhetschef Birgitta Andersson och biträdande verksamhetschef Linda Gyllenqvist höll en längre presentation om verksamhetsområdet och de lagstiftningar som reglerar verksamheten.

Verksamhetsplan för individ- och familjeomsorgen

Verksamhetschef Johan Vikström höll en kortare presentation om verksamhetsplanen för 2019-2021 och dess innehåll.

Personligt ombud

Nämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens ansökan om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud för 2019.

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 mars 2019