Axplock från Socialnämnden 20 februari

Publicerad den 28 februari 2019

Vid socialnämndens sammanträde i februari lämnades rapporter om bland annat Patientsäkerhetsberättelse, uppföljning av intern kontroll, ej verkställda beslut med mera.

Taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg

Beslut fattades om att föreslå Kommunfullmäktige fastställa en ny taxa för insatser inom Stöd, vård och omsorg, det vill säga insatser enligt Socialtjänstlagen(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 februari 2019