Axplock från socialnämnden 19 juni

Publicerad den 25 juni 2019 Klubba

Vid socialnämndens sammanträde i juni fick nämnden information från Arbetsmarknadsenheten. Socialnämnden fick rapporter om det ekonomiska läget för 2019 samt påbörjade arbetet med budget för 2020.

Information om Arbetsmarknadsenheten

Verksamhetschef Lars Backlund presenterade organisation och verksamheter inom Arbetsmarknad och Integration.

Budget 2020 -Analysseminarium

Förutsättningarna för nästa års budget presenterades. Ett förslag till budget ska beredas inför sammanträde i september.

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 juni 2019