Axplock från socialnämnden 19 december

Publicerad den 2 januari 2019 Klubba

Vid socialnämndens sammanträde i december fick nämnden slutrapport från projektet med sjutimmars arbetstid. Det fattades beslut om ytterligare åtgärder för att klara budget 2018. Budget och verksamhetsplan för kommande år fastställdes. Reviderade riktlinjer för biståndsbedömning antogs, likaså riksnorm för försörjningsstöd samt ersättningsnivåer för kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.

Sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid

Efter presentation av utvärdering samt slutrapport för projektet beslutade nämnden att avsluta projektet och permanenta denna arbetstidsmodell i verksamheten.

Budget och verksamhetsplan 2019-2021

Socialnämnden fastställde sin budget enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26. Socialnämndens budget omsluter 398 186 tKr.

Riktlinjer för biståndsprövning

Socialnämnden antog reviderade Riktlinjer för biståndsprövning med utgångspunkt från Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Protokoll

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Socialnämnden

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 januari 2019