Axplock från kommunstyrelsen 14 maj

Publicerad den 17 maj 2019

Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj beslutade ledamöterna om en hel del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.

Vägledande råd och bestämmelser om rehabilitering

Kommunstyrelsen fattade beslut om att:

Fastställa nya reviderade Vägledande råd och bestämmelser om rehabilitering. Timrå kommun arbetar aktivt med att förbättra kommunens kedja för rehabilitering. Under de senaste åren har även nationella riktlinjer och tillämpningar förändrats på området. För att vara en attraktiv arbetsgivare som kan behålla och utveckla rätt kompetens och för att främja ett hållbart arbetsliv för alla måste gällande bestämmelser om rehabilitering uppdateras.

Integrationspolicy

Integrationsavdelningen har under 2018 arbetat fram en policy för hur integrationsarbetet i kommunen ska genomföras som också antogs på sammanträdet.

Ekonomisk kvartalsrapport per 2019-03-31 med helårsprognos 2019

Kommunstyrelsen beslutade att:

  • Uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för att klara budget för verksamhetsåret 2019.
  • Uppmana övriga nämnder till återhållsamhet vad gäller förbrukning av samtliga budgeterade medel för att klara budgeterat resultat för verksamhetsåret 2019.
  • Kommunledningskontoret ska spara minst 1 000 000:- under 2019. En av dessa åtgärder ska vara att från och med höstterminen 2019 ta bort "Barnkortet".
  • Att utreda möjligheten att införa ett gemensamt "Barn- och ungdoms busskort" för Timrå och Sundsvalls kommuner.

Protokoll

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Kommunstyrelsen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 17 maj 2019