Axplock från kommunstyrelsen 20 augusti

Publicerad den 23 augusti 2019

Vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti beslutade ledamöterna om en hel del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.

Prioriterade områden för samverkan Sundsvall-Timrå

Kommunstyrelsen fattade beslut om att:

I ett första steg är inriktningen att närmare utreda och genomföra samverkan inom områdena: Gemensam kostorganisation – Kost- och måltider; EU-kontor – dela på resurs; Inköpsanalys och inköp – fördjupad samverkan. Målsättningen är att genomföra samverkan 2020.

Avvakta med samverkan inom områdena: Kollektivtrafik - gemensam stadstrafik/subventionerade kort; Tillgängliga tjänster servicecenter.

Anmoda socialnämnden, Kultur- och tekniknämnden, Miljö- och byggnadsnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden att fortsätta dialogen om samverkansområden inom kärnverksamheterna och återkomma till kommunstyrelsen med rapport senast i december 2019.

Överenskommelse om samverkan i Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen

Beslut fattades om att delta i Myndighetsnätverket. Sundsvalls och Härnösands kommuner deltar som associerad part i ett myndighetsnätverk för offentliga myndigheter i Sundsvallsregionen. Timrå kommun har möjlighet att delta på samma villkor med syftet att stärka kompetensförsörjningen i regionen, minska sårbarheten i personalförsörjningen samt att främja en kostnadseffektiv utveckling av myndigheternas befintliga verksamhet.

Medfinansiering projektet Framtidvalet 2.0 2020-2022.  Projektägare Handelskammaren Mittsverige

 Kommunstyrelsen beslutade att:

Godkänna medfinansieringen av projektet Framtidsvalet 2.0. Det behövs många olika insatser från olika representanter för att elever ska känna motivation och tillförsikt inför sin kommande yrkeskarriär. Målet med projektet är att underlätta för barn och ungdomar att göra medvetna utbildnings- och yrkesval som leder till arbete samt en starkare samverkan mellan skola och arbetsliv. Näringslivskontoret har för avsikt att i vår medverkan i detta projekt söka ett nära samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen då vi tror att projektet också kan stärka vårt samarbete inom kommunen och med näringslivet på det sättet göra ytterligare synergier.

Protokoll

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Kommunstyrelsen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 augusti 2019