Axplock från kommunstyrelsen 9 april

Publicerad den 12 april 2019

Vid kommunstyrelsens sammanträde i april beslutade ledamöterna om en hel del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.

Utveckling av området vid Y-et

Kommunstyrelsen fattade beslut om att:

  • Använda 300 tkr av 1200 tkr till medfinansiering av förstudie/projekt (Alla vägar bär till Y-et). Medfinansiering och uppföljning sker via näringslivskontoret.
  • Använda 100 tkr av 1200 tkr till skyltning och marknadsföring av platsen. Ansvaret för detta ligger hos näringslivskontoret. Kultur- och teknikförvaltningen hjälper till med att ta fram skyltar och eventuell dialog med t ex Trafikverket.
  • Använda 300 tkr av 1200 tkr kopplade till arbete med den långsiktiga planen för området. Kopplat till eventuellt kommande KS-uppdrag t ex planuppdrag, exploatering och avloppsfrågan mm.
  • Använda 500 tkr av 1200 tkr för att möjliggöra vidare utveckling av området.

Del av Vivsta 13:19 - Försäljning av mark

Företaget Quality Cars i Sundsvall AB har framfört önskemål om att få köpa ett markområde inom fastigheten Vivsta 13:19. Markområdet är 4700 m2 stort och lokaliserat vid Terminalvägen med skyltläge mot E4. Området ger möjligheter för handel, verksamheter och kontor. Kommunstyrelsen godkände köpeavtalet på tisdagens sammanträde.

Söråkers IF - ansökan om bidrag

Beslut fattades även om att avslå Söråkers If:s ansökan om lån på 27,9 mnkr för en plåthall samt lån på 19,1 mnkr för Air Dome.

Protokoll

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Kommunstyrelsen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 april 2019