Axplock från kommunstyrelsen 17 september

Publicerad den 20 september 2019

Vid kommunstyrelsens sammanträde i september beslutade ledamöterna om en hel del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet.

Behov av verksamhetslokaler – rapport

Kommunstyrelsen fattade beslut om att:

  • Godkänna rapporten fastighetsutredning och avsluta uppdraget att ta fram en strategisk planering för att skapa beredskap och förmåga att möta framtida behov av verksamhetslokaler.
  • Hänskjuta rapporten med förslag till åtgärder till budgetberedningen.

Längre lastbilar på det svenska vägnätet – remissyttrande

Trafikverket fick den 30 augusti 2018 i uppdrag av regeringen att analysera om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet i syfte att öka transporteffektiviteten och minska godstransporternas klimatpåverkan. Timrå kommun har som en av fem kommuner längs norrlandskusten fått rapporten på remiss från regeringskansliet. Kommunstyrelsen godkände samhällsenhetens förslag till remissyttrande.

Vägledande råd och bestämmelser -Alkohol andra droger och spel och Vägledande Råd och Bestämmelser - Resor och Möten

Kommunstyrelsen beslutade att anta 2 stycken vägledande råd och bestämmelser för anställda, en gällande alkohol, andra droger och spel samt en för resor och möten.

Protokoll

Protokoll med alla beslut finns att läsa i sin helhet på sida med mötesinformation för Kommunstyrelsen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 september 2019