Axplock från kommunfullmäktige 25 april

Publicerad den 29 april 2016 Domar klubba 1.jpg

På måndagens kommunfullmäkigesammanträde beslutades om några ärenden, nedan kan du ta del av axplock av sammanträdet

Revisionsberättelse för år 2015

Ledamöterna beslutade att gå på revisorernas förslag och godkänna revisionsberättelsen samt bevilja styrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Årsredovisnig 2015 för Timrå kommun

Även årsredovisningen för Timrå kommun 2015 beslutade ledamöterna om där man fastställde årsredovisningen 2015 med bedömningen att kommunen delvis uppnått god ekonomisk hushållning 2015. Man beslutade även om att den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag under 2015 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Motionssvar - Motion från Tony Andersson (M) och Göran Ljungblom (M) om försäljning av Vivsta skola

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen att sälja Vivsta skola.

Här kan du ta del av alla beslut från måndagens möte

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 augusti 2017