Axplock från barn- och utbildningsnämnden

Publicerad den 1 november 2017 Domar klubba

I barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 oktober informerades och beslutades bland annat om följande.

Information från Timrå kulturskola

Urban Lindholm som är verksamhetschef i kommunens kulturskola informerade nämndens ledamöter om kulturskolans verksamhet.

Resultat i grundskolan från läsåret 2016/2017

Nämndens ledamöter fick en genomgång av statistik från grundskolans resultat från läsåret 2016/2017.

Delårsrapport

Nämnden fick en föredragning om delårsrapporten till och med den 31 augusti. Rapporten består av två delar: dels en ekonomisk rapport till och med den 31 augusti med helårsprognos, och dels en rapport om uppföljning av verksamhetsplanens mål för samma period.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag om utökad busskort för elever i Arenaskolan hanterades också i sammanträdet.

Alla beslut finns att läsa i sin helhet här.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 november 2017