Axplock från barn- och utbildningsnämnden 6 februari

Publicerad den 15 februari 2019

 

Representanter till grupper och råd

Barn- och utbildningsnämnden utsåg ledamöter och ersättare till att representera nämnden i länsövergripande och kommungemensamma grupper och råd, för den nya mandatperioden.

Insatser för en likvärdig skola

Barn- och utbildningsnämnden beslutade ansöka om statsbidraget - Insatser för en likvärdig skola. Ansökan förutsätter en plan för genomförandet. Planen godkändes av nämnden.

Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Insatserna inom statsbidraget beräknas pågå under en period av tre år.

Alla beslut finns att läsa i sin helhet här.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 februari 2019