Axplock från barn- och utbildningsnämnden 22 maj

Publicerad den 28 maj 2019

I barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 22 maj informerades och beslutades bland annat om följande.

Intern kontroll av skolmåltider

Nämnden fick en rapport från den interna kontrollen av att skolmåltiderna är näringsriktiga. Beräkningen är gjord efter Livsmedelsverkets råd ”Bra mat i skolan”.

Utvärdering av satsningen på blåsinstrument i kulturskolan

Kulturskolans verksamhetsansvarige presenterade en utvärdering av nämndens satsning på kostnadsfri introduktion i att spela blåsinstrument i kulturskolan under vårterminen.

Arbetsdag för barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att genomföra en arbetsdag den 28 augusti för genomgång och planering av verksamhetens innehåll och ekonomi inför 2020. Dagen kommer även att innehålla redovisning av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och ett utbildningspass från Skolverket för skolpolitiker.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 maj 2019