Axplock från barn- och utbildningsnämnden 21 november

Publicerad den 5 december 2018 Klubba

I barn- och utbildningsnämndens sammanträde den beslutades bland annat om följande.

Permanent lärarlönelyft

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att göra lärarlönelyftet permanent genom att lägga in det i grundlönen. Detta gäller från och med den 1 januari 2019. 

Statsbidraget för lärarlönelyftet är till för särskilt kvalificerade lärare som bidrar till ökad kvalitet i undervisningen, förbättrade resultat och verksamhetsutveckling.

Blåsinstrument

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att inte ta ut någon terminsavgift för att spela blåsinstrument i Timrå kulturskola under vårterminen 2019. Syftet är att höja intresset för blåsinstrument.

Alla beslut finns att läsa i sin helhet här.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 december 2018