Axplock från barn- och utbildningsnämnden 20 mars

Publicerad den 29 mars 2019

I barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 mars informerades och beslutades bland annat om följande.

August Bångs skolstiftelse

Nämnden beslöt att uppdatera arbetsordningen för August Bångs skolstiftelse. Den senaste arbetsordningen fastställdes år 2000. Förändringen görs på grund av ändrade rutiner.

Dokumenthanteringsplan 2019

Barn- och utbildningsnämnden fick en presentation av varför det behövs en dokumenthanteringsplan. Därefter fastställdes den för 2019. Planen innehåller en beskrivning av hur alla allmänna dokument förvaras och bevaras inom hela verksamheten.

Aprilnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ställa in den planerade aprilnämnden. Detta på grund av få ärenden och att nämnden har behov av en arbetsdag längre fram för arbete med budget 2020.

Alla beslut finns att läsa i sin helhet här.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 mars 2019