Axplock från barn- och utbildningsnämnden 2 juni

Publicerad den 15 juni 2017

I barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 2 juni informerades och beslutades bland annat om följande.

Granskning enligt plan för intern kontroll 2017

Det har genomförts kontroll av skolmåltidernas näringsinnehåll enligt Livsmedelsverkets råd. Granskningen har gällt normal kost, inklusive specialkost, och vegetarisk kost. Det har även genomförts kontroll av att alla skolpliktiga elever i kommunen har en skolplacering i Timrå kommuns grundskolor eller i någon annan kommunal eller fristående skola.

Timplan grundsärskolan

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt en timplan för grundsärskolan utifrån bestämmelser i Skolförordningen (2911:186) Grundsärskolan.

Regional garanti för naturbruksgymnasiet, inriktning skog, i Sollefteå kommun

Vår kommun ingår i gymnasiesamverkan i Västernorrland. En kommun som anordnar en gymnasial utbildning som anses vara av stor strategisk betydelse för länet kan ansöka om regional garanti från övriga kommuner. Det innebär att om utbildningen inte kan fyllas, kan övriga kommuner i samverkansområdet solidariskt täcka underskottet för de tomma platserna.

Barn- och utbildningsnämnden i Timrå har beslutat att godkänna ansökan om regional garanti från Naturbruksgymnasiet, inriktning skog, i Sollefteå kommun. Samverkansrådet har beslutat rekommendera sina samtliga kommuner att godkänna ansökan.

Utdelning ur August Bångs skolstiftelse 2017

Stipendiet ur skolstiftelsen kan sökas av elever i årskurs 9 och som bedöms via sitt grundskolebetyg bli behöriga att söka nationellt program på gymnasial nivå. Utdelat medel ska användas till premier eller stipendier för fortsatt gymnasieutbildning.

I år fördelas 3570 kronor vardera, till 42 behöriga sökande från August Bångs skolstiftelse.

Alla beslut finns att läsa i sin helhet här.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 juni 2017