Axplock från barn- och utbildningsnämnden 15 mars

Publicerad den 21 mars 2017 Domar klubba 4.jpg

I barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 15 mars beslutades bland annat om följande.

Tillämpningsanvisning för avgifter i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Barn- och utbildningsnämndens nya anvisning gäller för avgifter i förskola, fritidshem, familjedaghem och omsorg under obekväm tid. Tillämpningsanvisningens syfte är att förtydliga regler för avgifter och anpassa dem till den lagstiftning som råder och efter den verksamhet som drivs i kommunen.

Anvisningen finns att läsa i sin helhet här.

Lokaler i grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått uppdraget att tillsammans med kultur- och teknikförvaltningen ordna lokaler för grundsärskolan, främst träningsskolans behov,
i årskurs 1-6.

Alla beslut finns att läsa i sin helhet här.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 22 mars 2017