Axplock från barn- och utbildningsnämnden 11 september

Publicerad den 18 september 2019

I barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 11 september informerades och beslutades bland annat om följande.

Systematiskt kvalitetsarbete 2018/2019

Förvaltningschefen presenterade en rapport av det systematiska kvalitetsarbetet för föregående läsår, som nämnden godkände.

Verksamhetsplan med budget

Barn- och utbildningsnämnden beslutade om ett förslag till verksamhetsplan med budget inför nästa år. Förslaget överlämnas till kommunens budgetberedning för bearbetning inför kommunfullmäktiges beslut.

Politikerbesök i verksamheten

Barn- och utbildningsnämndens politiker kommer att i mindre grupper besöka förskolor och skolor under dagen den 27 november. Besöken görs en gång varje år utifrån en planering att alla ska ha möjlighet att få inblick i alla verksamheter under innevarande mandatperiod.

Sammanträdesdagar

Barn- och utbildningsnämnden beslutade om datum för nämndens sammanträdesdagar för år 2020. Planen innehåller nio tillfällen från februari till december, med undantag för juli och augusti.

Alla beslut finns att läsa i sin helhet här.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 september 2019