Avveckling av Åstöns asylboende

Publicerad den 6 oktober 2016 En far och en dotter går hand i hand med ryggen mot kameran.

Just nu söker färre personer skydd i Sverige och färre är i behov av boenden som Migrationsverket ordnar. Därför avvecklar myndigheten tillfälliga boendeplatser som tidigare har blivit upphandlade. Asylboendet på Åstön är ett boende där avtalet löper ut.

Migrationsverket bedömer att färre personer behöver boende ordnat av myndigheten. Det innebär att myndigheten fortsätter att anpassa antalet tillgängliga boendeplatser efter det antal personer som behöver ett boende.

– Vår målsättning är att asylsökande på Åstön ska ha fått information om vart de ska flytta senast den 4 november, Tobias Brännlund, enhetschef, Migrationsverket, Region Nord.

I nuläget är 80 asylsökande som berörs. Avtalet mellan leverantören och Migrationsverket löper ut den 20 november, 2016.  

Avvecklingsarbetet

Vid en avveckling av upphandlade platser måste Migrationsverket, förutom att ta hänsyn till människors rätt till ett boende, också följa lagen om offentlig upphandling. Lagen ställer krav på myndigheten att avveckla enligt en särskild ordning. Det innebär att direktupphandlade boenden avvecklas först och därefter ramavtalsupphandlade. 

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 oktober 2016