Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Timrå

Publicerad den 1 december 2016

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Timrå, som fortfarande har de lägsta siffrorna i Västernorrland.

– Det är glädjande att vårt samarbete fungerar över tid och resultatet sporrar oss i vårt fortsatta arbete med att vara en attraktiv kommun i framkant, säger kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand.

I oktober låg länets arbetslöshet på 8,8 procent och i Timrå 6,6. Riket ligger på 7,6.

Utvecklingen under året bland de som är/varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i Timrå:

  • Total arbetslöshet, jan 2016:774 personer okt 2016: 557 personer
  • Ungdomar 18-24 år, jan 2016: 193 personer, okt 2016: 131 personer
  • Utrikesfödda, jan 2016: 252 personer, okt 2016: 206 personer
  • Ingår i etableringsuppdraget, jan 2016: 94 personer, okt 2016: 82 personer

– Det här är resultatet av ett väl utvecklat samverkansklimat mellan Arbetsförmedlingen, Timrå kommun och näringslivet med individens och arbetsgivarnas behov i fokus, säger Arbetsförmedlingens chef, Micke Eriksson.

Arbetsförmedlingen och Timrå kommun har genom god dialog med näringslivet och bland annat organisationen Företagarna jobbat mot samma mål en längre tid.

– Konkret innebär det att kommunen och Arbetsförmedlingen vid en rekrytering verkligen ska göra sitt yttersta för att stötta och ge det rekryterande företaget ett så gott urval som möjligt och det med rimliga ledtider inför anställning, säger Eriksson.

Fortsatt låg arbetslöshet 2017

Prognosen för 2017 ser god ut och det finns inga tecken på någon dramatisk avmattning på tillväxten i riket eller lokalt i Timrå. Företagen är optimistiska. Dock kanske man inte når upp till samma volymer av sökande som går till arbete och studier under 2017, utan viss dämpning är ett troligt scenario.

Det fortsatta samverkansarbetet

– Vi främjar det fortsatta samarbetet med yrkesvägledning. Dessutom kommer vi, Timrå kommun och Arbetsförmedlingen, jobba än mera intimt i samverkan, säger Lars Backlund, Arbetsmarknadschef, Timrå kommun och fortsätter:

– Bästa sättet för vår del är att genom lämpliga praktikplatser samt utbildningsinsatser få alla arbetslösa att bli mera anställningsbara och därmed kunna få jobb. Det hela bygger på att vi, Timrå kommun och Arbetsförmedlingen, har branschkunskap och specifik kunskap om det lokala näringslivet och dess behov.

Mer information:

Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande, tfn:070-551 85 58

Micke Eriksson, chef, Arbetsförmedlingen, Timrå, tfn:010-487 20 50

Lars Backlund, arbetsmarknadschef, Timrå kommun, tfn: 060-16 31 00

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 december 2016